نرم افزار و اپلیکیشن

مقابله ارتش سوئیس با کرونا تنها با یک اپلیکیشن

سربازان وظیفه ارتش سوئیس مسئولیت مقابله با کرونا و جلوگیری از شیوع مجدد آن را با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن هوشمند برعهده می گیرند.

10 تیر 1399

خبرنگاران غمگینی دانش آموزان روستایی جنوب سیستان و بلوچستان از شاد

چابهار- خبرنگاران- نبود اینترنت در روستاهای مختلف جنوب سیستان و بلوچستان سبب شده تا بسیاری از دانش آموزان این مناطق به اپلیکیشن شاد برای ادامه تحصیل بصورت مجازی دسترسی نداشته باشند و تعطیلی مدارس و شیوع کرونا آنان را غمگین نموده است.

31 خرداد 1399

بق بقوی پشت پنجره در فرهنگسرای مهر

به گزارش خبرگزار مهر، مدیر فرهنگی هنری منطقه 19 با اعلام این خبر گفت: اگر بتوانیم در همه امور مهربانی را ترویج دهیم، کاری بسیار پسندیده است. مهربانی از صفات شاخص خداوند متعال است و پیامبران و همه انسان ها هم به این صفت الهی واکنش مثبت نشان می دهند. ماهیت...

31 خرداد 1399